Wie zijn wij?


De Sint Josephschool is in 1883 gestart met zes klassen als openbare school in De Noord. Er was nog geen leerplicht en ouders moesten voor het onderwijs betalen. Met de onderwijswet van 1917 ontstond de mogelijkheid om scholen een signatuur te geven. De school werd katholiek en het bestuur werd de parochie Heilige Hart van Jezus. Het onderwijs werd vanaf nu gefinancierd door de overheid en er kwam leerplicht vanaf zes jaar. In 1985, door de wet op het basisonderwijs, voegde de kleuterschool zich bij de lagere school in de Rozenhoutstraat. De naam bleef gehandhaafd. 

Vanaf schooljaar 2021 - 2022 hebben wij de naam veranderd naar IKC Sint Joseph waar een leeromgeving van Inclusie, Kansrijk en Community centraal staat. Wij streven naar een leeromgeving waar wij nauw samenwerken met de kinderopvang en een doorgaande lijn van 0 tot 13 neerzetten voor onze kinderen uit Heerhugowaard de Noord.

IKC Sint Joseph
Op IKC Sint Joseph streven wij ernaar, iedere dag kwalitatief goede opvang en onderwijs te verzorgen aan onze kinderen en gaan wij ervoor dat onze kinderen een leerzame en vooral ook fijne tijd hebben. 

Om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, staan bij ons een vijftal kernwaarden centraal waarmee wij onze opvang en onderwijs vormgeven.

Wij zien het als onze opdracht ieder kind de kans te bieden om zich op eigen wijze en naar eigen kunnen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij geven onze kinderen die kans, door het leerproces in een sociaal veilige omgeving zo natuurlijk en ontspannen mogelijk te structureren. Zo ontstaat er ruimte onze leerlingen te inspireren, uit te dagen nieuwe dingen te leren en het leven te onderzoeken.

Op ons IKC werkt onze peutergroep nauw samen met de kleuters zodat de overgang van peuters naar kleuters zo klein en veilig mogelijk zal zijn. De samenwerking met de opvang moet gaat zorgen voor een goede overdracht, een samenwerking in het aanbod en eenheid in onze gemeenschap. 

 

Plezier, Kwaliteit, Verbinding, Vertrouwen en Ondernemend.