Peuteropvang

De Ukkehut

De Ukkehut (2 - 4 jaar) bestaat uit één stamgroep, met een maximaal van 16 kinderen. Structuur, ritme en regelmaat is belangrijk voor peuters. Zij vinden het fijn als zij weten waar zij aan toe zijn. Voorspelbaarheid geeft hen veiligheid en vertrouwen. Vanuit deze veiligheid is een kind in staat zich te ontplooien en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en zich te ontwikkelen. Door middel van het zingen van liedjes weten kinderen wat er gaat komen in het dagprogramma. Bijvoorbeeld voor het opruimen wordt het opruimlied gezongen en voor het eet-en drinkmoment wordt een lied gezongen. Op volwassen hoogte hangt het themabord met woordweb voor ouders zodat zij kunnen zien welke woorden zijn besproken. Zo blijven ouders op de hoogte en betrokken.

De kinderen in de peutergroep krijgen activiteiten aangeboden volgens een vast dagritme. Het kan voorkomen dat bij gezamenlijke thema’s met de basisschool, de kinderen met de leiding naar een activiteit gaan. De wens is een doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar, wat maakt dat wij veel samenwerken met de kleutergroepen.

Om het aanbod binnen de peutergroep extra te verrijken komt er eens per twee weken een native speaker om spelenderwijs Engels aan te bieden en is er eens per maand een vakdocent muziek. Dit aanbod komt voort vanuit de doorgaande lijn binnen IKC Sint Joseph.

Er is per direct plaats bij de peutergroep. Wij zijn continue in ontwikkeling en gaan bij voldoende aanmeldingen uitbreiden in dagen.

 

Openingstijden

Dindag en donderdag
8.30 tot 12.30 uur

 

Bekijk hier het GGD rapport

LRK-nummer: 193 365 315

Vragen of aanmelden 

Heeft u vragen of interesse in peuteropvang De Ukkehut? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kindplanning en Plaatsing via de telefoon (keuzemenu 1) of e-mail.