Documenten

Op de website van Allente kunt u de protocollen raadplegen die in onze gehele organisatie worden gehanteerd. Zoals:

  • Klachtenregeling
  • Medicijnverstrekking
  • Niet-samenwonende ouders
  • Privacyreglement
  • Privacy toelichting
  • Schorsing en verwijdering