Schooltijden


IKC Sint Joseph heeft een continurooster van vijf gelijke dagen.

Maandag t/m vrijdag
8.30 uur tot 14.00 uur

De leerlingen op onze school krijgen 940 uur les per jaar.                                                                                                                                  In totaal hebben de kinderen van groep 1 t/m 8, 7520 uur onderwijs gekregen.

De roosters met daarin de verdeling van de uren verdeeld over de verschillende vakken is in te zien op school.