Leerlingenraad

 

Het hebben van een leerlingenraad sluit aan bij onze visie op het mede-eigenaar zijn van het leerproces en zaken die in en rond de school spelen. Tevens bevordert dat het gevoel van verantwoordelijkheid bij de leerlingen.

De kinderen van de leerlingenraad zijn gekozen vertegenwoordigers vanuit de groepen 5 t/m 8. Zij gaan in gesprek met de directeur en/of een leerkracht en zij mogen hun mening geven over allerlei zaken die de leerlingen aangaan op school.

Aan het begin van het schooljaar kiezen de leerlingen uit de bovenbouwgroepen twee leerlingen die zitting zullen nemen in de leerlingenraad. Vanuit groep 8 worden drie leerlingen gekozen. De leerlingenraad komt ongeveer elke maand bij elkaar.

De leerlingenraad is er om de school leuker en beter te maken voor alle kinderen!